Beta 1


Title Ruteplanlægning i hjemmeplejen
Author Lessel, Clement Ryberg
Supervisor Larsen, Jesper (Operations Research, Informatics and Mathematical Modelling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2007
Abstract Formålet med dette projekt er at undersøge muligheden for en to-fasedeling af ruteplanlægningsproblemer i hjemmeplejen. Ideen bag to-fasedelingen er, at besøgene i første fase inddeles i en række grupper ud fra geografisk placering, præferencer, plejerens kompetencer, fællesbesøg, osv. Til hver gruppe er der tilknyttet ´en plejer. I anden fase betragtes hver enkelt gruppe som et separat TSPTW. De seperate problemer er koblede igennem indbyrdes fællesbesøg. Koblingen består i, at et fællesbesøg betragtes som to enkelt besøg og placeres i to forskellige grupperinger. Dette projekt tager udgangspunkt i anden fase, da denne fase kan beskrives udelukkende ved hårde begrænsninger. Der er udviklet en rutegenerator som vha. af en indsættelsesheuristik hurtigt genererer en større mængde ruter for hver plejer. Udfra disse ruter opstilles et såkaldt vægtet grupperet klike problem (VGKP). Dette problem beskriver koblingen mellem de enkelte TSPTW. Løsningen af problemet resulterer i, at der opnås et sæt ruter, der opfylder, at to plejere kan være hos deres indbyrdes fællesbesøg samtidig. Der udviklet en grådig genstartsheuristik, som på kort kan finde gode løsninger til VGKP. Resultaterne viser, at der findes løsninger, der ligger maksimalt 0-10 % fra den optimale løsning, for problemer med op til ca. 455 besøg, ca. 55 fællesbesøg og 50 plejere. Instanserne brugt i dette projekt er konstruerede instanser med inspiration fra hjemmeplejen i Søllerød kommune. Ud fra resultaterne i dette projekt virker en to-fasedeling af ruteplanlægningsproblemer i hjemmeplejen lovende og det kan være interessant at arbejde videre med samspillet mellem de to faser.
Series IMM-Thesis-2007-32
Keywords Hjemmeplejen; fællesbesøg; heuristikker; ruteplanlægning; vægtet grupperet klike problem og to-fase probleminddeling.
Fulltext
Original PDF imm5228.pdf (2.35 MB)
Admin Creation date: 2007-06-11    Update date: 2007-09-19    Source: dtu    ID: 200709    Original MXD