Beta 1


Title Survey on the Fabrication of a low-cost Elecronic Nose for the Detection of Explosives : Fortrolig
Author Jensen, Lucas
Supervisor Møller, Per (Materialeteknologi og -udvikling, Institut for Produktion og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Jensen, Jens-Dahl (Siemens AG)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2005
Abstract Globalt er der kommet en stigende interesse for at vidvikle anti-terror sensorer til en pris som gør det muligt at finde anvendelse i de fleste områder. I forbindelse med dette eksamensprojekt er der tale om en elektronisk næse til detektion af springstoffer. Gennem litteratur- og internet søgninger er en omfattende markedsundersøgelse blevet gennemført for at finde de teknologier med størst fremtid. Adskillige kommercielle virksomheder og forskningsgrupper er aktive på området og derfor bør et nichemarked findes. Udviklingen af en elektronisk næse fremtilllet ved brugen af økonomiske materialer og billige processer blev sat i værk. Målet var at undersøge brugen af manuelle fremstillingsmetoder fremfor high-end teknologiske processer til fremstillingen af en elektronisk næse. Det viste sig at reproducerbarheden var meget venskelig at efterkomme med simple metoder. Mange artikler blev nærlæst og til at begynde med var målet blot at efterligne de opskrifter som allerede var blevet publiceret. De simple opskrifter var desværre vanskelige at imitere, og det viser at videnskabelige artikler ofte kun fortæller den halve sandhed. Den udviklede prototype viser affinitet til forskellige opløsningsmidler. En billig kemisk sensor blev demonstreret ved brugen af simple produktionsteknikker. Desværre er en sensor til detektion af sprængstoffer endnu ikke blevet udviklet. I slutningen af dette eksamensprojekt er der angivet en række muligheder for fremtidigt arbejde med at få fremstillet en praktisk reproducerbar sensor. Desuden er der angivet en del personige innovationer til løsningen af diverse problemer mht sensor cartridge systemer. Projektet har i alt kostet c. 600 EUR, hvoraf kemikalier udgjorde ca. 500 EUR og elektroniske komponenter ca. 100 EUR.
Pages 144
Admin Creation date: 2007-07-19    Update date: 2011-09-27    Source: dtu    ID: 201746    Original MXD