Beta 1


Title Automatisk Ekstern Defibrillator (AED'en) i det offentlige rum
Author Kuhre, Heidi Kristine (Design and Innovation Programme, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Hansen, Louise Bjerre (Design and Innovation Programme, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Supervisor Yoshinaka, Yutaka (Section of Innovation and Sustainability, Department of Manufacturing Engineering and Management, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2006
Abstract Dette bachelorprojekt har som overordnet mål at finde frem til, hvordan hjertelungeredning (HLR) mest hensigtsmæssigt indskrives i en automatisk ekstern defibrillator (AED), for derved at kunne medvirke til, at den procentvise overlevelse blandt hjertestoppatienter, i det offentlige rum, i fremtiden vil stige. Det er kun i 27% af de tilfælde, hvor en person falder om med hjertestop, i Danmark, at der startes basal genoplivning, hvilket er få i forhold til andre lande. En af årsagerne til dette er, at danskeren aldrig har været tvunget til at tage et førstehjælpskursus. Når en lægmand tager en AED i brug, ligger der nogen forventninger til brugerens kompetencer, med henblik på udførelsen af basal genoplivning, som ikke alle brugere, af sammen grund, kan imødekomme. Der er derfor ingen sikkerhed i, at brugeren, på baggrund af instruktionerne fra en stemmemeddelelse, kan give korrekt HLR. I analyserapporten belyses, hvordan relationer mellem brugeren og AED'en skabes, idet der opstår en brugssituation, og hvilke aspekter der spiller ind og er afgørende, idet vi i højere ønsker at indskrive HLR i AED'en. Dette gøres hovedsageligt ud fra aktørnetværksteorien, hvor det er interviews, direkte observationer, samt en analyse af AED'ens virkemåde, eller en træningsmodel af denne, der ligger til grund for vores arbejde. Analysen har hovedsageligt resulteret i et redesign af elektrode-pads, med henblik på at hjælpe brugeren med at udføre korrekt HLR. Det nye koncept består af én elektrode-pad der skal placeres på tværs af brystet og fastesættes lige under armhulerne. På midten er der påsat en kompressionssensor, der automatisk kommer til at ligge lige over trykstedet, når denne elektrode-pad placeres rigtigt. Via en trykpude i kompressionssensoren, der indeholder en rød væske, samt et gennemsigtigt plastikrør, som er synligt for brugeren, gives der feedback til brugeren om, hvor hårdt de givne kompressioner er. For at denne elektrode-pad kan bruges på såvel tynde som tykke personer, kan denne udvide sig. Det betyder, at brugeren skal røre så lidt muligt ved patienten under udførelsen af hjertemassagen. Da der bør følge en rescue mask med alle AED'er, ses der ligeledes på, hvorder der kan integreres et feedbacksystem i disse.
Note Separat bilagsrapport / Appendix under separate volume.
Pages 72
Keywords Hjertestarter, AED, Re-design, Hjertelungeredning (HLR); Public Access Defibrillator, AED, Re-design, Cardiopulmonary Resucitation (CPR)
Admin Creation date: 2008-01-04    Update date: 2008-01-04    Source: dtu    ID: 208733    Original MXD