Beta 1


Title Undersøgelse af analysemetode for bestemmelse af enzym i dyrefoder
Author Hansen, Rikke Stubbe
Supervisor Rootzen, Helle (Mathematical Statistics, Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2008
Abstract Dette projekt undersøger en af Novozymes nyudviklede analysemetode for bestemmelse af mængden af enzym i dyrefoder. Analysemetoden kan anvendes på både tilsætning af flydende og faste enzymer til dyrefoder. Der er blevet udført to forskellige forsøg, A og B. Forsøg A anvendes til bestemmelse af laboratoriernes repeterbarhed, mens forsøg B anvendes til undersøgelse af dag til dags variationen. Der er blevet foretaget en grafisk og beregnings undersøgelse af resultaterne for begge forsøg. De grafiske billeder beskriver hvordan resultaterne ligger, for hvert af laboratorierne, for hvert af de specifikke udvalgte materialer, og i forhold til alle materialerne. Beregningerne beskriver materialernes gennemsnit, median, varians, spredning, konfidensinterval, repeterbarhed og reproducerbarhed. Beregningerne anvendes til sammenligning i de efterfølgende analyser. Der er blevet anvendt to forskellige slags metoder til undersøgelse af resultaterne. Den første metoder fjerner outlierer fra resultaterne ved hjælp af Cochran´s test og Grubbs´ test. Anvendelse af outlier analyse, betyder for forsøg A, at alle resultaterne for et af laboratorierne fjernes fra resultaterne, mens det for forsøg B betyder, at nogle af resultaterne for flere af materialerne fjernes. Der dannes hermed to nye datasæt, for hveraf forsøgene, som ikke indeholder outlierer. Datasættene anvendes senere i en mixed model analyse. Den anden metode, en robusthedsanalyse, fjerner ikke nogle af resultaterne fra datasættene, men ændrer på nogle af resultaterne. Udfra medianen dannes der en øvre og nedre grænseværdi. De resultater som ligger udenfor grænseværdierne, ændres til den nærmeste grænseværdi. Der dannes hermed igen to nye datasæt for hvert af forsøgene. Der opbygges herefter en passende mixed model for hvert af forsøgene. Modellen anvendes til analyse af de rå datasæt, data uden outlier og data efter en robusthedsanalyse. Resultatet efter en mixed model analyse giver for hvert af datasættene usikkerheden på repeterbarheden og reproducerbarheden. Usikkerhederne kan af Novozymes anvendes i deres løbende kontrol af enzym mængden i dyrefoder. Der er til sidst givet et bud på en ny måde at dimensionere Novozymes fremtidige ringtest. Diminsioneringen tager udgangspunkt i forsøg B for hvert materiale. Resultaterne for spredningen for reproducerbarheden svinger for de enkelte materialer, hvilket betyder, at diminsioneringen for nogle materialer giver få laboratorier med få dage og mange gentagelser og nogle materialer giver mange laboratorier med middel antal dage og få gentagelser.
Series IMM-M.Sc.-2008-03
Admin Creation date: 2008-01-15    Update date: 2008-07-15    Source: dtu    ID: 209077    Original MXD