Beta 1


Title Parallel Programmering til Multicore Processorer
Author Manga, Atul
Brorson Kierkegaard, Dan Erik
Supervisor Hansen, Per Christian (Scientific Computing, Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Dammann, Bernd (Scientific Computing, Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2008
Abstract Dette eksamensprojekt omhandler løsningen af Poisson problemet i tre dimensioner. Poisson problemet er en partiel dierentialligning, og for at kunne løse denne, omformes den til et lineært ligningssystem. For at nde en hensigtsmæssig løsning, er forskellige algoritmer blevet analyseret og vurderet. Disse er iterative algoritmer, der finder tilnærmede løsninger til problemet. Algoritmerne er Jacobi-iteration, Gauss-Seidel-iteration, Rød-Sortmetoden og Multigrid-metoden. Efterfølgende er disse algoritmer blevet designet, implementeret og optimeret i programmeringssproget C. Til hver algoritme er der både designet og implementeret forskellige sekventielle og parallelle udgaver, som udnytter udvalgte optimeringsstrategier. De sekventielle og parallelle udgaver er henholdsvis egnet til at køre med én og flere processorer. I forbindelse med parallelisering af disse algoritmer er OpenMP API'en blevet benyttet. Disse udgaver er blevet testet indbyrdes for hver algoritme. Her har formålet været at finde den bedste sekventielle og parallelle udgave, der på mindst mulig tid finder en tilstrækkelig god løsning. Det viser sig, at en bestemt parallel udgave af Multigrid-metoden tidsmæssig er bedst med en tilfredsstillende ydeevne og hastighedsforøgelse.
Imprint Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU : DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 163
Series IMM-M.Sc.-2008-10
Keywords Poisson problemet; parallel programmering; iterative løsere; Jacobiiteration; Gauss-Seidel-iteration; Multigrid-metoden; hastighedsforøgelse og ydeevne
Fulltext
Original PDF ep08_10_net.pdf (1.19 MB)
Admin Creation date: 2008-03-10    Update date: 2012-12-19    Source: dtu    ID: 211620    Original MXD