Beta 1


Title Allokering af kajplads i containerhavne
Author Christensen, Clement Gram
Holst, Cecilie Terese
Supervisor Larsen, Jesper (Operations Research, Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2008
Abstract I denne afhandling har vi udviklet en løsningsmetode til at løse Kajallokeringsproblemet. Kajallokeringsproblemet består i at bestemme, hvor og hvornår skibe, der ankommer til en containerhavn, skal lægge til kaj. Løsningsmetoden er baseret på en kombination af søjlegenerering og Branch & Bound; Branch & Price. Løsningsmetoden er designet, så der kan tages højde for differentierede betjeningstider langs kajen, påkrævet vanddybde, samt lignende fysiske begrænsninger. Det er også muligt at vægte skibene, hvilket giver mulighed for at påvirke løsningen udfra forskellige præferencer. Der er udviklet en sliding window metode, hvor et problem kan deles op i mindre delproblemer, der er lettere at løse. Ved at benytte et overlap mellem hvert delproblem sikres der gode randbetingelser. Kajallokeringsproblemet bliver både løst diskret og kontinuert, og løsningerne sammenlignes med resultater fra litteraturen. I det diskrete tilfælde findes den optimale løsning i 47 af 50 instanser med køretider på få sekunder. De kontinuerte problemer bliver ikke løst til optimalitet, men med en tidsgrænse på 30 minutter findes løsninger med et gennemsnitligt gab til den nedre grænse på 8;3%. Det undersøges, hvad det er, der gr problemet svrt at lse til optimalitet. Det vises, at instanser med meget ensartede betjeningstider langs kajen er sværere at lse end instanser med varierede betjeningstider. Herudover vises det, at det er lettere at løse problemer med få skibe end mange skibe, selvom tætheden af problemet bevares. Endelig vises det, at instanser, hvor mange skibe ankommer samtidig, er sværere at løse end instanser, hvor skibene ankommer spredt over planlægningshorisonten.
Series IMM-M.Sc.-2008-37
Fulltext
Original PDF ep08_37_net.pdf (1.46 MB)
Admin Creation date: 2008-04-17    Update date: 2008-07-09    Source: dtu    ID: 219860    Original MXD