Beta 1


Title Optisk dataoverførsel til en microcontroller
Author Bylov Høll, Hasse
Supervisor Todirica, Edward Alexandru (System-on-Chip Hardware, Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Diplom thesis
Year 2008
Abstract Projektet omhandler optisk overførsel af data fra almindelige desktop-computere til microcontrollere. Vha. en Java-applet vil data blive præsenteret på en almindelig computerskærm, hvorfra de opsamles af en fotosensor forbundet til microcontrolleren. Rapporten vil give en overordnet analyse af problemstillingen og belyse overvejelser i forbindelse med udviklingen af den bagvedliggende teknik. Der gives et overblik over arkitekturen samt nogle af de problematikker, der gør sig gældende vedrørende fysiske forhold. Derudfra vil der blive foretaget en vurdering af systemets robusthed ved fejlbetjening. Opgaven består af to dele, hvor første del bl.a. beskæftiger sig med overførselsprotokol, data-modtagelse samt dekodnings-processen på microcontrolleren. Anden del vil omhandle udviklingen af en Java-applet med fokus på enkodning og transmittering af data. Yderligere vil der blive udviklet en prototype til demonstration af hardwaren.
Series IMM-B.Eng.-2007-76
Fulltext
Original PDF dip07_76.pdf (3.74 MB)
Admin Creation date: 2008-05-13    Update date: 2008-07-10    Source: dtu    ID: 220263    Original MXD