Beta 1


Title Livscyklusvurdering af dobbeltporøs filtrering af regnvand
Supervisor Olsen, Stig Irving (Kvantitativ Bæredygtighedsvurdering, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2008
Abstract Denne rapport er et resultat af en sammenlignelig livscyklusvurdering af rensning af 7566m3 vejvand i to pilotrensningsanlæg, baseret på dobbelt porøs filtration. Det ene anlæg har 6 filterlag, det andet 18. Hvert rensningsanlæg blev modelleret med to alternativer for hvordan kalken behandles, når dens kapacitet er opbrugt. 1: Kalken bliver udskiftet. 2: Kalken bliver regenereret. Til modelleringen blev pc-værktøjet SimaPro 7.1 brugt. Pilotanlæggene er bygget sammen, derfor er gravearbejde og de elektriske måleinstrumenter fælles, så hvert anlæg krediteres for halvdelen af disse processer. Det har ikke været muligt, at kreditere systemet for rensning af vandet i et kommunalt rensningsanlæg, da SimaPro ikke tillader kreditering af bortskaffelsesfaser. Ved sammenligning af de fire alternativer var det klart at 6-lagsanlægget med regenerering af kalken, er det mindst miljøbelastende, dels fordi der bruges mindre kalk, og dels fordi det påvirkes mindst hvis forudsætninger og nøgleantagelser skulle ændres.
Pages 53
Fulltext
Original PDF Bachelorprojekt_s042581.pdf (0.39 MB)
Admin Creation date: 2008-06-26    Update date: 2009-02-12    Source: dtu    ID: 220930    Original MXD