Beta 1


Title Traffic model for the Vejle region
Author Tønnesen, Jakob
Hedelund, Morten Rosendahl
Supervisor Nielsen, Otto Anker (Traffic Modelling, Department of Transport, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Rich, Jeppe (Traffic Modelling, Department of Transport, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Hansen, Stephen (Traffic Modelling, Department of Transport, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2007
Abstract data der beskriver rejsevaner for et udsnit af befolkningen. Dette data er brugt til at opstille en OD-matrice for Vejleregionen. Vejleregionen er defineret som det tidligere Vejle amt, hvilket danner baggrund for definitionen af interne og eksterne ture. TU-data opdeles desuden i let og tung trafik, og i tre forskellige tidsperioder, morgen- og eftermiddagsmyldretid, samt perioden udenfor myldretiden. Vejnettet i Vejleregionen er udleveret af Krak, hvorefter det er blevet modificeret, således at det svarer til det faktiske vejnet i 2006. den videre GIS-modellering omhandler bearbejdningen af zonedata, med det formål at opstille et repræsentativt netværk til rutevalgsberegning på baggrund af den opstillede turmatrice. OD-matricen vurderes at være behæftet med en vis grad af usikkerhed, som bl.a. hænger sammen med omfanget af data og bearbejdningen af dette. For at forbedre OD-matricen anvendes MPME-metoden (Multiple Path Matrix Estimation), der opgraderer turmatricen på baggrund af trafiktællinger. Tællingerne er udleveret af Vejdirektoratet og er retnings- og tidsopdelt. MPME-metoden anvendes iterativt til at ændre elementerne i turmatricen netop på baggrund af tællingerne. Ændringen af OD-matricen vurderes med henblik på, om MPME har ændret fordelingen af ture i netværket. Der vurderes at de ændringer af turfordelingen som MPME-metoden medfører, er valide da de bunder i en snittælling, der repræsenterer den trafikale situation.
Admin Creation date: 2008-08-05    Update date: 2008-10-13    Source: dtu    ID: 222294    Original MXD