Beta 1


Title Jagten på Lean Produktudvikling
Author Andresen, Hanne D.
Krogsgaard, Anna Hatla
Supervisor Møller, Niels (Teknologi, organisation og arbejdsliv, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Andreasen, Mogens Myrup (Konstruktion og Produktudvikling, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2007
Abstract Formålet med dette projekt er at klarlægge elementer, som definerer Lean Produktudvikling. For at opbygge en begrebsramme, giver projektet en introduktion til produktudviklingens kendetegn samt en beskrivelse af kendte produktudviklingskoncepter, og det findes, at Lean Produktion ikke umiddelbart kan overføres til Lean Produktudvikling, fordi der er stor forskel på processerne, hvorfor projektet helt vil afstå fra denne øvelse. Herefter skaber et litteraturstudie en referenceramme for Lean Produktudvikling. Dette litteraturstudie er baseret på Lean forfatterne: Ward, Kennedy, Liker, Cooper og Reinertsen. Litteraturstudiet viser, at litteraturen ikke giver en entydig definition af, hvad Lean Produktudvikling er, men derimod præsenterer forskellige begreber og virkemidler, som tilsammen udgør ledelseskonceptet. Dette projekt beskriver Lean Produktudvikling baseret på et omfattende empiristudie. Empiristudiet indbefatter Haldor Topsøe, Danfoss, Novo Nordisk og FOSS. De tre førstnævnte virksomheder har eller er i gang med at implementere Lean i produktudviklingsfunktionen. FOSS står foran implementeringen af Lean. Empirien danner et grundlag for en videre analyse af Lean Produktudvikling. Danfoss og Haldor Topsøe har oplevet kortere udviklingstid, bedre produkter og Danfoss har oplevet færre forsinkelser. Effekterne af Lean Produktudvikling kan dermed sammenfattes til træfsikkerhed. Denne øgede træfsikkerhed bliver af Lean fremmet ved hjælp af bedre målstyring, færre tekniske problemer sent i udviklingsforløbet, mere pålidelig projektplanlægning, og en strømlinet og jævn udviklingsproces. Det viser sig, at selvom effekterne af Lean er sammenfaldende i de enkelte virksomheder, ser virkemidlerne meget forskellige ud. Vi har ikke set to ens virkemidler virksomhederne imellem. Virkemidlerne sætter desuden ind på vidt forskellige områder i organisationen. Rapporten giver en dybdegående beskrivelse af disse virkemidler og deres forskellighed. Udover virkemidler og effekter, har vi identificeret tre områder, som virksomheden skal have fokus på for at sikre, at Lean virkemidlerne omformes til øget træfsikkerhed. Disse virkemidler er: medarbejderinvolvering, fokus på værdi frem for spild og en Lean implementeringsproces. Efter rapporten har beskrevet disse tre fokusområder hos empirivirksomhederne, sammenfattes disse som det unikke i Lean. Det vil sige, at Lean består af en række virkemidler, som medfører øget træfsikkerhed. Det unikke i Lean repræsenteres ved fokusområderne og implementeringen af Lean, som sikrer, at den ønskede effekt opnås på kort og lang sigt.
Pages 173
Fulltext
Original PDF Rapport_GitteHammertoft.pdf (2.11 MB)
Original PDF Bilag_offentlige.pdf (0.21 MB)
Admin Creation date: 2008-10-07    Update date: 2009-02-06    Source: dtu    ID: 224260    Original MXD