Beta 1


Title Sammenligning af havørredens ( Salmo trutta L.) fødevalg i Limfjorden i henholdsvis 1958-63 og 1994-96: A comparative study of the diet of anadromous brown trout ( Salmo trutta L.) in the Limfjord in two periods; 1958-63 and 1994-96
Author Ebert, K.M.
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2004
Note Specialevejleder: Mogens Gissel Nielsen og Gorm H. Rasmussen
Imprint Århus Universitet og Danmarks Fiskeriundersøgelser
Pages 110
Admin Creation date: 2008-10-05    Update date: 2008-11-04    Source: dtu    ID: 225356    Original MXD