Beta 1


Title Udsætning af rovfisk i en lavvandet eutrof sø: Langtidseffekter på fiskebestanden og vandmiljø
Author Larsen, Rune Frimann (National Institute of Aquatic Resources, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2007
Note Vejledere: Morten Foldager Pedersen (RUC) og Christian Skov (DFU)
Imprint RUC
Pages 62
Keywords Rekreativt fiskeri
Admin Creation date: 2008-10-05    Update date: 2008-11-04    Source: dtu    ID: 225465    Original MXD