Beta 1


Title Genetiske effekter af udsætning af ferskvandsgeddeyngel i en brakvandsgeddebestand ( Exos lucius L.), undersøgt ved hjælp af microsatellitanalyse af nutidige og historiske prøver
Author Larsen, Peter Foged (Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2003
Imprint University of Aarhus and Danish Institute for Fisheries Research
Keywords Økosystembeskrivelse
Admin Creation date: 2008-10-05    Update date: 2008-11-04    Source: dtu    ID: 226416    Original MXD