Beta 1


Title Vækstafhængig dødelighed hos larver og juvenile torsk ( Gadus morhua ) fra Nordsøen : specialerapport
Author Nielsen, Rune (Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2003
Imprint Københavns Universitet og Danmarks Fiskeriundersøgelser
Pages 57
Keywords Individ- og populationsinteraktioner
Admin Creation date: 2008-10-05    Update date: 2011-07-13    Source: dtu    ID: 226935    Original MXD