Beta 1


Title Betalingskoncepter i supermarkeder
Author Andersen, Jonas Bo
Bloch, Andreas
Supervisor Clausen, Christian (Innovation og bæredygtighed, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2008
Abstract Temaet for bachelorprojekterne på Design & Innovation i foråret 2008 er konceptfornyelse. Daglige indkøb, undren og observationer inspirerede os til at formulere opgaven ”Betalingskoncepter i Supermarkeder”. I den forbindelse tog vi kontakt til Coop Danmark A/S for at indgå et samarbejde i projektperioden. Udviklingen i detailhandelens front-end i Danmark har mere eller mindre stået stille i mange år, og man kunne spørge sig selv, hvorfor dette er tilfældet. (”Front-end” betegner den del af processen, som direkte involverer forbrugerne). Indkøbene foregår på stort set samme måde som for 30 år siden; man finder selv sine varer og stiller sig derefter i kø ved kassen for at betale. Et af de mest væsentlige tiltag man har set i detailhandelen, er indførelsen af dankortet, som blev implementeret gennem et samarbejde mellem PBS, bankerne og købmændene i 1983. Siden da har procedurerne, vedrørende selve det at handle og betale for sine varer, ikke ændret sig væsentligt. Dette er egentlig besynderligt set i lyset af den enorme teknologiske udvikling, der i samme periode er foregået – ikke mindst på teknologiområdet. At skabe et betalingskoncept kræver en viden om alle de aktører, som har tilknytning til konceptet. På baggrund af en feltarbejdsfase der har indbefattet interviews med medarbejdere fra Coop, brugerinterviews, gennemgang af relevante analyser, rapporter og artikler, har vi analyseret den kontekst, som betalingskoncepter for supermarkeder indgår i. Gennem en efterfølgende bruger- og ekspertorienteret konceptudviklingsfase har vi derpå skabt et betalingskoncept, som Coop har muligheden for at føre ud i livet.
Pages 61
Fulltext
Original PDF Betalingskoncepter_i_Supermarkeder.pdf (0.85 MB)
Admin Creation date: 2008-10-24    Update date: 2009-02-06    Source: dtu    ID: 227918    Original MXD