Beta 1


Title Terminal til det professionelle TETRA netværk
Author Theilade, Max Wilhelm
Amossen, Steffen Bilde
Supervisor Yoshinaka, Yutaka (Innovation og bæredygtighed, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2008
Abstract Opgaven omkring konceptfornyelse af TETRA terminalen, skal ses som en naturlig forlængelse af vores interesse for at arbejde med et emne, der er på forkant med udviklingen, og som repræsenterer andre teknologiske domæner end de mere traditionelle, som tidligere er blevet behandlet i forbindelse med vores uddannelse. I samråd med repræsentanter fra TETRA terminal producenten Motorola, er vi blevet gjort opmærksomme på interessante muligheder for konceptfornyelse med fokus på netop TETRA teknologien. TETRA teknologien er således interessant i kraft af at den er formende for samfundet, forstået på den måde, at den indgår i en række komplekse sammenhænge indenfor professionel kommunikation, som påvirker os alle sammen. I forbindelse med researcharbejdet omkring TETRA terminalen, som har omfattet besøg og interviews i den københavnske metros forskellige afdelinger, hos DSB S-tog service og desuden hos producenten Motorola, er vi blevet gjort opmærksomme på en række spændingsfelter vedrørende TETRA terminalen og dennes brug indenfor professionel kommunikation. Vores tilgang til disse spændingsfelter bærer i høj grad præg af at vi er interesseret i at gå nye veje. Dette gælder brugen af teori omkring udviklingsarenaer og scenarieskabelse i en konceptfornyelsesproces. Til at supplere det teoretiske apparat, bruges aktør-netværksteori gennemgående i opgaven. Projektets teoretiske arbejde kan i den sammenhæng kategoriseres under tre overordnede dele i opgaven, som også symboliserer projektets tre milepæle, der har haft til formål at opsamle den hidtidige research og analysearbejde. Den første del tager udgangspunkt i en beskrivelse af TETRA teknologiens udviklingsarena og bidrager til at anskueliggøre den komplekst sammensatte virkelighed, hvori TETRA terminalen indgår samt de strategiske handlemuligheder for Motorola, som relaterer sig hertil. Den anden del er dernæst bygget op omkring scenarieskabelse og søger på baggrund af de anskueliggjorte handlemuligheder at indgå i en dialog omkring konceptfornyelse. Den tredje del af opgaven tager udgangspunkt i kreativ problemløsning, hvor resultatet af den forudgående dialog udfoldes til et konkret koncept Denne tilgang til konceptfornyelse skal ses som en indgangsvinkel for en virksomhed som Motorola til at indgå i dialog omkring nye koncepter. I denne opgave er dialogen tænkt til at foregå både internt i Motorola som i forhold til Metroen. Projektet var på den baggrund oprindeligt tænkt som et samarbejdsprojekt med TETRA terminalproducenten Motorola. Imidlertid har det ikke været muligt for Motorolas medarbejdere at afsætte tid til at mødes med os efter det indledende besøg. Derfor har den første milepæl dannet rammen for telefonisk feedback, mens feedback er udeblevet ved anden og tredje milepæl. De forskellige milepæle er i stedet blevet præsenteret for vores vejleder, som har givet os konstruktiv feedback.
Pages 99
Fulltext
Original PDF TETRA_opgave.pdf (2.50 MB)
Admin Creation date: 2008-10-24    Update date: 2009-02-06    Source: dtu    ID: 227941    Original MXD