Beta 1


Title Intern logistikoptimering på Schneider Electric Danmark A/S, Ringsted
Author Pehar, Dario
Hadzimesic, Orhan
Supervisor Jacobsen, Peter (Operationsledelse, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Diplom thesis
Year 2008
Abstract Denne rapport er det skriftlige resultat af vores afgangsprojekt, nomineret til 20 ECTS-point og er dermed afslutningen på vores uddannelse som produktions-ingeniører fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med Schneider Electric Denmark A/S (herefter SED) i perioden fra den 3. september 2007 til den 22. Januar 2008. Rapporten har et overårdnet mål: • At undersøge den interne logistik for de seks valgte materialer og kommer med mulige forbedringer, et løsningsforslag samt en implementeringsplan. Der har i forbindelse med de empiriske undersøgelser i virksomheden været stor opbakning og assistance, både med indsamling af data og anvendelse af faciliteter hos virksomheden. For dette rettes en stor tak til SED og alle de involverede personer i procesforløbet. Der skal lyde en særligt tak til Mogens Auchenberg, Lean Koordinator og intern logistik chef på SED, samt René Gydlvig, projektleder, for god sparring i projektets indledende faser. Vores samtaler har resulteret i nogle fornuftige overvejelser og vurderinger af fremgangsmåden for projektforløbet. Der skal naturligvis også lyde en stor tak til vores vejleder Peter Jacobsen for god sparring og konstruktiv vejledning, hvilket har været en vigtig del for gennemførslen af både projektforløbet og rapporten.
Pages 83
Fulltext
Derived PDF Intern_Logistikoptimering.pdf (2.30 MB)
Original word document Intern_Logistikoptimering.docx (3.08 MB)
Admin Creation date: 2008-10-24    Update date: 2009-02-06    Source: dtu    ID: 227944    Original MXD