Beta 1


Title Grafiske Effekter i Multimedieapplikationer
Author Hansen, Lennarth
Supervisor Bærentzen, Jakob Andreas (Image Analysis and Computer Graphics, Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Lauritsen, Thomas S. (B&O)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2008
Abstract Producenter af multifunktionelle enheder såsom mobiltelefoner, PDA’er og mediecentre, ønsker i stigende grad at gøre brug af grafiske virkemidler i deres produkters applikationer. Dette gælder også den danske virksomhed B&O, der søger viden om hvilke muligheder real time 3D-grafik kan give. Nogle af disse muligheder vil blive belyst i dette projekt, som primært vil beskæftige sig med effekter som B&O’s designere og grafikere har fundet særlig interessante og anvendelige for netop deres produkter. Formålet med projektet er at undersøge hvordan effekter som depth of field, radial blur, blur, glow, motion blur og vandeffekter simuleres og implementeres, således at det er realistisk at kunne afvikle disse flydende i multimedieapplikationer. Sammen med dette vil der implementeres et partikelsystem, der skal bruges til at håndtere simple og mere avancerede 3D-objekter i applikationen. Selve implementeringen er foretaget, så effekterne udføres af grafikprocessoren, GPU’en [5][7]. Her udføres hoveddelen af effekterne vha. efterbehandling (post processing). Efterfølgende testes implementeringerne for at afgøre, hvorvidt metodevalget for effekten giver en acceptabel afvejning mellem performance og kvalitet. Her vil resultaterne sammenlignes med de forventninger der er sat til metoden i analysen. For at underbygge disse resultater, samles effekterne i en række konkrete demoapplikationer, der samtidig vil give et indblik i, hvor realistisk det er at inddrage effekterne i virkelige multimedieapplikationer.
Series IMM-M.Sc.-2008-111
Fulltext
Original PDF ep08_111.pdf (4.43 MB)
Admin Creation date: 2008-11-05    Update date: 2008-11-05    Source: dtu    ID: 228352    Original MXD