Beta 1


Title En undersøgelse af sandartens (Stezostedion lucioperca) migrationsmønster og vækst på det nederste af Gudenåen & en undersøgelse af geddens (Esox lucius) bevægelsesmønster og gydning i Gudenåen ved Randers
Author Andersen, P.M. (Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Balleby, K.
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2000
Note Århus Universitet er udgiver
Keywords Individ- og populationsinteraktioner
Admin Creation date: 2008-11-13    Update date: 2008-11-14    Source: dtu    ID: 228602    Original MXD