Beta 1


Title Overlevelse og vækst af Vibrio spp. og Salmonella spp. i som-fak, et thailandsk fermenteret fiskeprodukt
Author Bernbom, Nete (Sektion for akvatisk mikrobiologi og hygiejne, Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2000
Note Mejeri- og Levnedsmiddelinstitutet, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole
Pages 95
Keywords Mikrobiologi og hygiejne
Admin Creation date: 2008-11-13    Update date: 2008-11-14    Source: dtu    ID: 228605    Original MXD