Beta 1


Title Kryptisk adfærd hos naive og tilvænnede juvenile pighvarrer Psetta maxima (L.) og skrubber Platichthys flesus (L.)
Author Kristensen, Louise (Sektion for Kystøkologi, Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2008
Note Dette speciale er udarbejdet på cand.scient. linjen ved Aarhus Universitet, Afdelingen for Marin Økologi i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet Aqua, Afdelingen for Akvakultur og Havøkologi i perioden juni 2007 til juni 2008
Pages 36
Fulltext
Original PDF Speciale_Loise_Kristensen.pdf (0.77 MB)
Admin Creation date: 2008-12-11    Update date: 2008-12-11    Source: dtu    ID: 231461    Original MXD