Beta 1


Title Testning af nye tribosystemer til pladeformgivning
Author Nielsen, Peter Søe
Supervisor Bay, Niels
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2008
Abstract Rustfrie stål er, pga. det passiverende oxidlag, nogle af de tribologisk set sværeste materialer at formgive. Indtil videre er miljøfarlige klorparaffinerede olier de eneste smøremidler, der yder god smøring ved pladeformgivning af rustfrit stål. I samarbejde med Grundfos A/S er nye tribologiske systemer til pladeformgivning af rustfrit stål undersøgt, mhp. erstatning af miljøfarlige smøremidler med miljøvenlige. Den simulative stripreduktionstest er anvendt i kombination med produktionstest i et følgeværktøj på Grundfos A/S, til at bestemme grænserne for smøring for udvalgte miljøvenlige tribo-systemer. Stripreduktionstest er succesfuldt brugt til screening af otte miljøvenlige smøremidler, hvor fire lovende olier er blevet udvalgt videre test. Tre fra Rhenus Lub GmbH og én fra Jokisch GmbH. Produktionstest af de udvalgte olier har vist temperaturens indflydelse på smøreevnen, da tre af olierne formår at formgive med Vancron 40 ved 50 slag/min men ingen ved 100 slag/min. Sammen med Balinit® Lumena belægningen formår CXF Spezial, at køre med fuld produktionshastighed uden smøringsnedbrud. En sammenhæng af resultaterne mellem begge test er fundet, og muliggør succesfuld produktionstest ved screening af olier ved stripreduktionstest. Test af den antiadhæsive Balinit® Lumena belægning har vist, at belægningen er meget modstandsdygtig overfor opsamling af pickup, men at den ikke kan forhindre smøringsnedbrud ved brug af dårlige smøremidler. Hastigheden hvorpå pickup udvikler sig er blot langsommere end for de to værktøjsstål Vanadis 6 og Vancron 40. Arbejde med polering af værktøjer til stripreduktionstest viser, at overfladeprofilen af værktøjet er vigtig for god smøreevne for tribo-systemet. Samme ruhedsparametre men tilsyneladende forskellige overfladeprofiler har medført vidt forskellige resultater mht. smøringsnedbrud. En numerisk model af stripreduktionstesten er videreudviklet, og det er lykkedes at estimere kontakttemperaturerne for Vancron 40 ved to slaghastigheder og for Lumena belægningen ved 100 slag/min. Sammenhæng mellem de kritiske temperaturer ved stripreduktionstest og produktionstest er antydet, men kræver numerisk simulation af stripreduktionstesten for verifikation.
Pages 145
Admin Creation date: 2008-12-18    Update date: 2008-12-18    Source: dtu    ID: 232132    Original MXD