Beta 1


Title Trafikmodellering af Als-forbindelsen
Author Jelin, Adnan
Supervisor Nielsen, Otto Anker (Trafikmodeller, Institut for Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Rich, Jeppe (Trafikmodeller, Institut for Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2008
Admin Creation date: 2009-01-08    Update date: 2009-01-08    Source: dtu    ID: 233147    Original MXD