Beta 1


Title Udvikling af elektrisk styret ventil til landbrugsmaskine
Author Diederichsen, Christian
Kobbernagel, Jens Sparre
Supervisor Kjær, Erik Michael (Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Restrepo-Giraldo, John Dairo (Konstruktion og Produktudvikling, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Diplom thesis
Year 2006
Abstract Hardi har idag problemer med et stort trykfald i væskesystemet på deres marksprøjter. En stor del af det trykfald, stammer fra de S93 og S67 ventiler der er i systemet. Derfor er der i samarbejde med Hardi gennemført dette projekt, hvor der er konstrueret en ny ventil S130 med mindre et trykfald over ventilen, som også er elektrisk betjent. Efter at have analyseret de eksisterende ventiler og vurderet deres egnethed, valgtes det at arbejde videre med en kugleventil. Det valgte koncept, gav mulighed for mange udformninger af kuglen. Efter at have lavet flowtest på dvs. bøjninger og diametre, for at finde et optimalt forhold mellem vinkel og diameter, blev der varieret på kugleudformingen, for at finde den optimale kugle til en 3-vejsventil. Konstruktion, dimensionering og materialevalg blev udført med henblik på at emnerne skal kunne sprøjtestøbes og for holde kostprisen på et minimum. Der blev udført FEM analyser på emnerne, og prototyper( SLS modeller) blev fremstillet. Modellen blev testet og det opnåede trykfald svarede til det forventede. Der blev udført moldflow analyser på ventilhuset og lavet forslag til formkonstruktion til de sprøjtestøbte emner. Omkostningskalkulation på den komplette ventil med aktuator blev lavet, for at finde en realistisk pris for ventil/aktuator.
Pages 68
Fulltext
Original PDF Eksamensprojekt2_2005.pdf (4.63 MB)
Admin Creation date: 2009-02-09    Update date: 2011-09-27    Source: dtu    ID: 237944    Original MXD