Beta 1


Title Lean production i den danske sundhedssektor
Author Henriksen, Benneth
Tørnblad, Martin
Supervisor Jacobsen, Peter (Operations Management, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2005
Abstract Lean Production har været kendt i industrien gennem en årrække, og er blevet meget udbredt. I de senere år er der kommet fokus på anvendelsen af lean i servicevirksomheder, hvor de sidste virksomheder i denne kategori er hospitaler og sundhedssektoren generelt. Problemstillingen i eksamensprojektet: ”Lean Production i den danske sundhedssektor” er derfor, hvordan teorierne fra Lean Production kan anvendes i den danske sundhedssektor. Til besvarelse af problemstillingen er etableret samarbejde med den Ortopædkirurgiske Afdeling på Hvidovre Hospital. Der er fra afdelingen valgt to repræsentative sektioner ud: Idrætssektionen samt Ryg- og alloplastiksektionen. Disse to sektioner er mål for de udførte analyser og anbefalinger. For at skabe de nødvendige forudsætninger skitseres kort de vigtigste begreber i lean. Efterfølgende gennemgås forudsætninger og definitioner i lean-filosofien med henblik på at finde forskelle mellem anvendelsen i industrien og en mulig anvendelse i sundhedssektoren. På baggrund af disse forskelle omdefineres begreber, så de kan anvendes i analysen af den ortopædkirurgiske afdeling. Analysen af Ortopædkirurgisk Afdeling på Hvidovre Hospital indeholder to hovedelementer: 1. En lean-analyse, med anvendelse af de valgte lean-værktøjer. 2. En forandringsledelsesmæssig analyse, med beskrivelse af en trinvis tilgang til implementeringen af lean, samt en kulturanalyse med henblik på at skabe et fundament for kontinuerlige forbedringer. Som led i lean-analysen anvendes desuden simulering af Ryg- og alloplastiksektionens operationer, for derved at kunne tage stilling til de mest komplicerede af de ønskede forbedringstiltag. Analysen afsluttes med en anbefaling og implementeringsplan til Ortopædkirurgisk Afdeling på Hvidovre Hospital. Anbefalingen indeholder tiltag i alle trin af lean-filosofien, og dækker således bredt indførelsen af lean i afdelingen. Desuden gives i anbefalingen en retningsviser for, hvordan de enkelte tiltag skal planlægges i forhold til hinanden. Som konklusion på anbefalingen, vurderes, at lean er et yderst velegnet redskab til at skabe effektiv produktion og en god forbedringskultur på den ortopædkirurgiske afdeling. Den samlede konklusion på projektet er, at lean med stor succes kan indføres i den danske sundhedssektor. Der er blot en række forhold, som er specielle for sundhedssektoren, og som man derfor bør være opmærksom på ved valget af lean.
Pages 190
Admin Creation date: 2009-02-09    Update date: 2011-09-27    Source: dtu    ID: 237953    Original MXD