Beta 1


Title Svejsning i aluminiumnslegaring AA7075 T6
Author Larsen, Per
Supervisor Sørensen, Kai Wøldike (Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Diplom thesis
Year 2009
Abstract Denne rapport undersøger konsekvenserne ved svejsning i aluminiumlegeringen 7075 T6. Hovedvægten er lagt på de påvirkninger der relaterer til forandringer i styrken. Der er udført svejseforsøg i 15mm plade med AlMg4,5Mn0,7(A) tilsatsmateriale, og temperaturforløbet blev målt vha. 6 stk. termoelementer. Efterfølgende er der lavet makro- og mikrostrukturundersøgelser og Vickershårdhedsmålinger. Den kritiske temperatur hvorved der forekommer styrketab er fundet, og bredden af HAZ er blevet målt. Der er desuden udarbejdet en matematisk model der beskriver peaktemperaturen under svejsning, hvilket kan bruges til estimering af HAZ-bredde, også i andre emner og legeringer. Mulighed for efterbehandling af svejseområdet i form af kunstig modning og opløsningsglødning er blevet undersøgt. Det er anskueliggjort at den svejsefaktor der forefindes i DS 419 eurocode 9, muligvis er for optimistisk.
Pages 45
Fulltext
Derived PDF Samlet_rapport.pdf (10.23 MB)
Original word document Samlet_rapport.doc (12.93 MB)
Admin Creation date: 2009-02-13    Update date: 2011-09-19    Source: dtu    ID: 238608    Original MXD