Beta 1


Title Miljøkoordinatorer og deres rolle i forandringsprojekter
Author Poulsen, Signe
Krogh, Kaja von
Supervisor Broberg, Ole (Teknologi, Organisation og Arbejde, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Jørgensen, Michael Søgaard (Innovation og Bæredygtighed, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2008
Abstract Dette projekt undersøger, hvordan miljøkoordinatorer arbejder i forbindelse med implementeringen af et miljøledelsessystem og hvilke kompetencer, som synes relevante i forhold til dette. Litteraturstudier har vist, at der ikke findes mange undersøgelser omkring, hvad der karakteriserer miljøkoordinatorer. Vi har derfor i dette projekt arbejdet ud fra en forståelse af, at miljøkoordinatorer er ansat til at varetage virksomheders miljøarbejde. For at opnå viden omkring miljøkoordinatorers kompetencer, har vi taget udgangspunkt i miljøkoordinatorernes arbejdspraksis, og på baggrund heraf kortlagt de roller, som miljøkoordinatorerne optræder i. Vi har dernæst identificeret kompetenceelementer, der for miljøkoordinatorerne kommer i spil i forbindelse med forandringsprojektet. Undersøgelserne er baseret på et komparativt casestudie, hvor tre virksomheder har medvirket. De empiriske studier bygger på kvalitative semi-strukturerede interviews, som er foretaget i forbindelse med besøg på virksomhederne. De tre cases er analyseret ud fra tre forskellige teoretiske perspektiver, Planned Change, Læring og Science and Technology Studies. Ud fra de i analysen fundne kompetenceelementer har vi lavet en tværgående diskussion, hvor vi har kommet frem til en række kompetencer, som synes relevante for miljøkoordinatorer i forandringsprojekter. Blandt disse kompetencer kan vi fremhæve ’evnen til at benytte sig af strategier for at inddrage aktører i proces, og beholde opbakning fra aktører’, ’evnen til at formidle omkring organisatorisk forandring gennem brug af forskellige ’sprog’ og hjælpemidler’ samt ’at kunne designe specialtilpasset ledelsessystem der opfylder krav fra standard’.
Pages 139
Admin Creation date: 2009-02-13    Update date: 2011-09-20    Source: dtu    ID: 238629    Original MXD