Beta 1


Title Transportens betydning for miljøbelastningen fra fødevarer
Author Jensen, Charlotte Louise
Supervisor Jørgensen, Michael Søgaard (Innovation og Bæredygtighed, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2008
Abstract I takt med at der efterhånden er meget fokus på mængden af CO2 i atmosfæren og den mulige sammenhæng til den globale opvarmning, er interessen for hvordan man kan nedbringe menneskets CO2 forbrug blevet større og større. Denne rapport bygger netop på denne interesse, og er i samarbejde med Informationscenter for Miljø og Sundhed (IMS), og COOP, udarbejdet for at se på betydningen af Fødevaretransportens bidrag til miljøbelastningen i forhold til fødevarers livscyklusmæssige bidrag til miljøbelastningen. Rapporten analyserer et udsnit af fødevares transport, og sammenligner resultaterne med lignende fødevares livscyklusbidrag, der er analyseret og udgivet af den svenske forsker Annika Carlsson-Kanyama. I rapporten ridses metoderne der ligger bag både A. Carlsson-Kanyamas analyser og analyserne foretaget i denne rapport, nemlig LCA-principperne. Det ridses også kort op, hvordan Danmarks godstransportmønster ser ud, og hvad det har af betydning for miljøet. I analyserne analyseres 6 fødevaregrupper delt ind i 3 CO2 grupper; kød og fisk i en CO2-tung gruppe, mælk og tomater i en CO2-middeltung gruppe og endelig kartofler og æbler i en CO2-let gruppe. Inddelingen er gjort på baggrund af en allerede udarbejdet analyse foretaget af IMS og COOP, som har til hensigt at give et indtryk af hvor meget CO2 en bestemt mængde af forskellige fødevarer udleder til miljøet. Resultaterne af analyserne viser, at for de CO2-tunge varer betyder fødevarens transportmæssige bidrag ikke ret meget i forhold til hele livscyklusbidraget. For eksempel udgør transporten af oksekød nemlig maksimalt 1/20 af det samlede livscyklusbidrag, ifølge analyserne. For de CO2-middeltunge varer, har transporten i de nogle tilfælde ikke nogen stor betydning, men i andre har den. For tomater har det en betydning hvis tomaterne er dyrket i det fri. Da det danske klima ikke tillader dette er danske tomater dyrket i drivhus. Drivhustomater bidrager med omkring 9500 kg CO2 pr ton tomater, hvoraf transporten kun udgør omkring 40 kg CO2 pr ton tomater. Er tomaterne dyrket i det fri i Sydeuropa, bidrager sydeuropæiske tomater med omkring 800 kg CO2 pr ton tomater, hvor transporten udgør i gennemsnit ca. 300 kg CO2 pr ton tomater, og derfor har en ret stor betydning for det samlede bidrag. Dette er et interessant aspekt, da det viser at det ikke altid er lokale varer der bidrager med mindst CO2. For de CO2-lette grupper har transportbidraget ofte en stor betydning. Det skyldes især at varerne kun er lidt behandlede og ikke kræver så meget energi under produktionen. Af analyserne ses det at transportbidraget for de sydeuropæiske æbler udgør 1/3 af det samlede bidrag, og ligeledes for de oversøiske æbler. Det kan altså konkluderes at transporten har en betydning for det samlede livscyklusmæssige bidrag, i de tilfælde hvor der er tale om relativt lidt bearbejdede varer.
Pages 66
Fulltext
Derived PDF Rapport.pdf (0.79 MB)
Original word document Rapport.doc (2.47 MB)
Admin Creation date: 2009-02-20    Update date: 2011-09-20    Source: dtu    ID: 239189    Original MXD