Beta 1


Title Habitatvalg, aktivitet og gydning hos gedde (Esox lucius L.) i en lavvandet kunstig sø
Author Rasmussen, P.B.I.L.
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2007
Note Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet og DTU Aqua
Admin Creation date: 2009-03-09    Update date: 2009-03-09    Source: dtu    ID: 239811    Original MXD