Beta 1


Title Model for salt deposition in oil and gas production
Author Seerup, Rasmus
Supervisor Thomsen, Kaj (Center for Phase Equilibria and Separation Processes, Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2009
Abstract I mange industrier er der problemer med udfældning af salte, som sætter sig på siden af rørene, og med tiden indsnævres rørene på grund af aflejringen. Saltudfældningen sker som en konsekvens af ændrede fysiske forhold, som temperatur og tryk eller kemiske forhold der ændres, ved blanding med andre væsker således at opløseligheden af saltet bliver mindre, eller der fordamper væske således at saltene bliver opkoncentreret. Eksempelvis i olieindustrien, er der store ændringer i tryk, når olien hentes op fra undergrunden, samtidig bliver der pumpet havvand ned som er rig på sulphat som kan danne saltaflejring med kationer som barium, calcium og/eller strontium. Saltaflejringen i rør fra olieboringer består hovedsaligt af CaCO3, FeCO3, BaSO4, SrSO4, CaSO4, FeS, PbS og ZnS, (Jordan, Myles M (2005)). Indsnævringen af rørene resulterer i at der dannes større friktionstryktab og kan lede til produktionstab, eller til at rørene skal udskiftes. I processer hvor man ønsker udfældning af et bestemt salt, er det vigtig at man kan forudsige hvilke betingelser der leder til det korrekte stof. I andre industrier foregår arbejdet under så ekstreme tryk eller temperaturer, at der ikke findes store datamængder som kan udnyttes. Det er her vigtig at kunne forudsige hvordan udfældningen af salte sker i rørene, som det er tilfældet for olieindustrien. Der findes på markedet, forskellige kemiske produkter som kan tilsættes, for at forhindre saltaflejring. Valget af kemikalie til at forhindre saltaflejring kommer an på forholdende. (Chemical inhibitors)
Pages 36
Admin Creation date: 2009-03-17    Update date: 2009-03-17    Source: dtu    ID: 240056    Original MXD