Beta 1


Title Saltes indvirkning på vandaktivitet og vækst af Listeria
Author Jakobsen, Anne Mette
Munk, Line
Supervisor Hansen, Tina Beck (Department of Microbiology and Risk Assessment, National Food Institute, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Thomsen, Kaj (Center for Phase Equilibria and Separation Processes, Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2009
Abstract Seks udvalgte salte, NaCl, KCl, NaH2PO4, KH2PO4, NaC2H3O2 og KC2H3O2 i forskellige koncentrationer, er blevet undersøgt for at belyse sammenhængen mellem sænkning af vandaktivitet og vækst af Listeria innocua. Dette sker med henblik på at forbedre prædiktive modeller af Listeria mono cytogenes . Saltenes sideeffekter og synergi ved forskellige kombinationer blev derudover undersøgt. Vandaktiviteten blev bestemt ved måling af frysepunkt. Til dette formål blev udviklet en forsøgsopstilling der gav præcise målinger. De målte frysepunkter varierede fra -0,933 til -10,130ºC. På baggrund af dette blev vandaktiviteten beregnet for at sammenligne med saltenes evne til at inhibere vækst af Listeria innocua. Vækst blev målt ved optisk densitet med Bioscreen C. Længden af nølefasen, udtrykt ved detektionstiden, og den maksimale specifikke vækstrate for vækstkurver blev sammenlignet. Nølefasens længde øgedes i takt med sænkningen i vandaktiviteten og den maksimale specifikke vækstrate faldt i takt med sænkningen i saltkoncentrationen. Saltenes virkning blev undersøgt for synergi og sideeffekter, både med hensyn til sænkning af vandaktiviteten og med hensyn til inhibering af Listerias vækst. Det blev konstateret at salts effekt på vandaktivitet ikke er uafhængig af salttypen, men tilsyneladende afhænger af anionen. Synergi forekom ikke med henblik på sænkning af vandaktivitet, men kunne antydes i forbindelse med inhibering af væksten af Listeria innocua.
Pages 160
Admin Creation date: 2009-03-17    Update date: 2009-08-06    Source: dtu    ID: 240062    Original MXD