Beta 1


Title Krystallisation af rene uorganiske salte fra opløsninger af flyveaske fra biomasseforbrænding
Author Meisler, Kresten Troelstrup
Supervisor Thomsen, Kaj (Center for Phase Equilibria and Separation Processes, Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2008
Pages 45
Admin Creation date: 2009-03-17    Update date: 2009-03-17    Source: dtu    ID: 240070    Original MXD