Beta 1


Title Udvikling af instrument til laparoskopi : Fortrolig - offentlig udgave tilgængelig
Author Olsen, Thor Højlund (Civilingeniør)
Friderichsen, Peter (Civilingeniør)
Supervisor Lenau, Torben Anker (Innovation og Bæredygtighed, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2009
Abstract Denne rapport omhandler Thor Højlund Olsens og Peter Friderichsens eksamensprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet på retningen ’Design & Innovation’. Projektet er gennemført i samarbejde med LiNA Medical ApS, der udvikler udstyr til laparoskopi. Projektets formål har været at udvikle et nyt instrument til laparoskopi gennem en afdækning af kirurgernes behov. Dette instrument skulle kunne erstatte eller komplimentere LiNAs eksisterende instrument til laparoskopi ’PowerBlade’. Kirurgernes behov er blevet identificeret gennem en analyse af brugskonteksten omkring de eksisterende laparoskopiske instrumenter. Analysen blev baseret på seks observationer af laparoskopiske operationer samt interviews med otte kirurger. Eksisterende laparoskopiske instrumenter på markedet er desuden blevet analyseret og afprøvet. Ergonomisk medfører de eksisterende instrumenter en lang række problemer for kirurgerne. Designet tvinger kirurgerne til at foretage ekstreme vrid med bevægeapparatet med en deraf følgende kraftig forringelse af kirurgens arbejdsmiljø. Funktionelt tilfredsstiller de eksisterende instrumenter, enkeltvist, ikke kirurgernes behov for manipulation af vævsstrukturer og organer. Dette medfører en væsentlig sikkerhedsrisiko i form af infektionsfare og øget tidsforbrug. Gennem en række brainstorms, en ideworkshop og praktiske forsøg med mockup modeller blev der skabt tretten konceptforslag. En efterfølgende udvikling af de tretten koncepter samt en vurdering af deres potentiale resulterede i en udvælgelse af tre koncepter. På baggrund en vurdering af deres opfyldelse af brugerens behov og deres realiserbarhed blev et endeligt koncept udvalgt.
Abstract This report constitutes Thor Højlund Olsen’s and Peter Friderichsen’s master thesis carried out as part of the Design & Innovation program at The Technical University of Denmark. The project has been carried out in collaboration with the developer of equipment for laparoscopy, LiNA Medical ApS. The aim of the project has been to develop a new instrument for laparoscopy through an analysis of the needs of the surgeons. This instrument is supposed to be able to replace or compliment PowerBlade, LiNA’s current instrument for laparoscopy. The needs of the surgeons have been identified through an analysis of the user context related to the existing laparoscopic instruments. The analysis has been based upon six observations of operations and eight interviews with Danish surgeons. Existing instruments has furthermore been analysed and tried out. The existing instruments entail a wide range of problems associated with ergonomics. The designs force the surgeons to perform hyperextensions of most of their body with an associated impairment of their work environment. The existing instruments do not meet the requirements of the surgeons regarding functionality. This entails a significant risk of infections and an increased procedure time. Through a series of brainstorm sessions, an idea workshop and tests of mock up models, thirteen concepts was created. The following development of these concepts and an assessment of their potential resulted in a selection of three concepts. Based upon an assessment of the degree to which these concepts corresponded to the needs of the surgeons and their realizability a single concept was chosen.
Pages 150 + 150
Keywords produktudvikling, bruger orienteret innovation, medikoteknik, laparoskopi
Fulltext
Original PDF Ufortrolig_Rapport_Laparoskopi.pdf (10.00 MB)
Admin Creation date: 2009-04-23    Update date: 2009-08-06    Source: dtu    ID: 241713    Original MXD