Beta 1


Title Modellering og dynamisk stabilitetsanalyse af Bornholms elforsyning ved ø-drift
Author Heilmann, Katrine Laursen
Rasmussen, Søren Frost
Supervisor Nielsen, Arne Hejde (Electric Power Engineering, Department of Electrical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Østergaard, Jacob (Electric Power Engineering, Department of Electrical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Rasmussen, Carsten (Energinet.dk)
Havsager, Jan (Energinet.dk)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2008
Abstract Der opbygges en dynamisk model af elforsyningsnettet på Bornholm. I den forbindelse er det nødvendigt at kende dynamisk data samt reguleringssystemet for generatorerne. Til dette formål fastlægges en metode til fysisk bestemmelse af manglende parametre. Den dynamiske model verificeres, og anvendes til simuleringer af systemet i ødrift såvel som samdrift med det svenske net. Stabiliteten under ødrift ønskes undersøgt i situationer hvor vindmøller fortsat er i drift.
Abstract A dynamic model of the electrical system on Bornholm is built. For this purpose it is neccesary to know the dynamic properties and control systems of the generators. Therefore a physical method for determining the missing parametres will be developed. The dynamic model will be verified and used for simulating the system both under islanding and normal conditions. The stability during islanding conditions will be examined with wind turbines operating.
Admin Creation date: 2009-05-07    Update date: 2009-05-07    Source: dtu    ID: 242541    Original MXD