Beta 1


Title Udvikling af universel spændingssensor til mellemspændingsnettet
Author Madsen, Claus Nørby
Supervisor Holbøll, Joachim (Electric Power Engineering, Department of Electrical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Henriksen, Mogens (Department of Electrical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2008
Abstract I moderne el-forsyningssystemer er der et stigende ønske og behov for flere om mere præcise målinger af spænding i mellemspændings-nettet. Dels for bedre styring og overvågning af nettet og dels for bedre at kunne måle spændingskvalitet hos el-kunderne. Spændingskvaliteten i et el-forsyningssystem afhænger af en lang række faktorer og kan udtrykkes bl.a. som størrelse og variationer af frekvens, amplitude for grundfrekvens og overtoner. Hertil kommer fejl, afbrydelser, spændingsdyk m.m. Ved måling af spændingskvaliteten stilles der således en række krav til blandt andet følsomhed, nøjagtighed og båndbredde af målesystemet. I projektet udvikles en universel sensor til spændingsmåling i et 10kV-system. Med udgangspunkt i forskellige designprincipper, som optimeres ved numeriske feltberegninger, udvikles prototyper som afprøves i laboratoriet under realistiske forhold. Ved passende udformning, skærmning og elektronisk signaltilpasning kan bredbåndssensoren implementeres i eksisterende anlæg uden ombygning af disse.
Admin Creation date: 2009-05-10    Update date: 2009-05-10    Source: dtu    ID: 242624    Original MXD