Beta 1


Title IT-løsning for håndtering af data i et klinisk forskningsprojekt
Author Michael, Christian
Supervisor Sharp, Robin (System Security, Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Diplom thesis
Year 2009
Abstract Denne rapport dokumenterer udviklingen af et IT system med mulig anvendelse indenfor klinisk forskning baseret på medicinsk billedmateriale i DICOMI formatet. Projektets baggrund er en henvendelse til Siemens Healthcare fra en overlæge i kardiologi, som efterlyste et system til indsamling, registrering og opbevaring of ultralydsscanninger af hjertet, med henblik på analyse i et internationalt multicenter forskningsprojekt. De fundamentale krav til systemet er formuleret som værende: Sikker transport af anonymiserede data, understøttelse af arbejdsgange og en tilførelse af fordele sammenlignet med en nulløsning: At sende billedmaterialet på CD med kurer, efterfulgt at registrering og indlæsning af data i en ikke nærmere specificeret Workstation. Et system til at håndtere dette problem foreslås designet som et database-system med klientapplikationer til de 2 brugergrupper: Klinikere og forskere. Hertil kommer et support website. DICOM filer indeholder obligatoriske tags i headeren med personfølsomme data (navn, ID), og kan derfor ikke uproblematisk anvendes til forskning. Et kardinalpunkt i systemdesignet er derfor sikring af patienters anonymitet. Dette håndteres ved passende erstatning af obligatoriske (type 1) DICOM tags, samt fjernelse af andre ikke obligatoriske tags som kan indeholde sensitive informationer. Dette foregår inden data transmitteres til databasen. Desuden maskeres eventuel sensitiv information i billeddata (‟burned in annotation‟). Anonymisering efter at data er produceret gør det muligt at anvende data til forskningsprojekter uden at ændre sædvanlige arbejdsgange. Klientapplikationen til klinikerne må forventes at blive anvendes sjældent, og brugergrænsefladen er derfor designet med hensyn til dette. En usability test afslørede insufficient overskuelighed og manglende feedback fra systemet, hvilket er søgt imødegået. Yderligere usability tests med brugergrupperne er påkrævet for at sikre, at mål om brugervenlighed opnås. Skal udviklingen af systemet fortsætte må det endvidere vurderes, om opnåelse af nødvendige godkendelser fra myndighederne vil betyde, at det ikke er muligt at understøtte udstyr fuldt ud, grundet problematikken omkring private tags.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Series IMM-B.Eng.-2009-63
Fulltext
Original PDF dip09_63.pdf (0.57 MB)
Admin Creation date: 2009-05-19    Update date: 2010-08-25    Source: dtu    ID: 243383    Original MXD