Beta 1


Title HØJERE FRAMERATE I MEDICINSK ULTRALYD : INTERPOLATION I TRANSVERS RETNING & DETEKTION AF PROBEBEVÆGELSER
Author Simonsen, Christian Stender
Supervisor Jensen, Jørgen Arendt (Biomedical Engineering, Department of Electrical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2003
Abstract Denne afhandling præsenterer læseren for undersøgelser af scankonverteringen i en eksisterende ultralydsscanner. Dette sker med henblik på en eventuel forbedring af billedkvaliteten, og muligheden for at øge frameraten uden synligt kvalitetstab i billederne. Dels vil brugen af en fast skudtabel kontra alternerende skud blive undersøgt, men herudover introduceres anvendelse af interpolationsteknikker i den laterale retning før scankonverteren som modstykke til dette. De forskellige teknikker vil hovedsageligt vurderes ud fra en subjektiv vurdering, hvor de enkelte billeder og film sammenlignes og evalueres af flere kyndige brugere. Forskellige teknikker anvendes allerede til at øge frameraten, der som følge af lydens endelige hastighed i væv har en naturlig øvre grænse. Ved at springe linjer over i skudtabellen og interpolere sig frem til værdier mellem linjerne, øges denne øvre grænse, dog med en anelse ringere billedkvalitet (lavere B-resolution). Som en overbygning på denne interpolation vil en probe-bevæge-detektionsmekanisme forsøges udviklet. Denne vil kunne vurdere hvor hurtigt proben bevæges, og herudfra bestemme en passende framerate. Scanneren vil således automatisk kunne vælge en lavere framerate (autoframerate), hvis dette resulterer i en bedre B-billedkvalitet. I første omgang vil kun rene translationer (flytninger) i den laterale retning blive evalueret, men der er mulighed for udvidelse, hvis en overbevisende algoritme findes. Som en yderligere feature i forbindelse med automatiseringen testes muligheden for en autofreeze funktion, der som navnet antyder, automatisk kan sætte transduceren i freeze-mode, hvis der i længere tid ikke har været vævskontakt. Til at teste de forskellige teknikker er anvendt MATLAB R° og RASMINE systemet på CFU (Center for Fast Ultrasound) på DTU, der er udviklet i samarbejde med B-K Medical til at kunne udtage rådata (dvs. ubearbejdet data) fra scanneren, som i dette tilfælde er en Hawk 2102 fra B-K Medical. Desuden er anvendt B-K Medical’s transducer 8801, der traditionelt anvendes til abdominalscanninger.
Pages 120
Admin Creation date: 2009-06-08    Update date: 2009-06-08    Source: dtu    ID: 244309    Original MXD