Beta 1


Title Bestemmelse af høretærsklen for chirps og frekvensspecifik-ke chirps med en Etymotic ER-3A indstikstelefon
Author Gøtsche-Rasmussen, Kristian
Supervisor Poulsen, Torben (Acoustic Technology, Department of Electrical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2009
Abstract I dette projekt er der målt reference-høretærskelværdier (peRETSPL1) for repeterede chirps og repeterede frekvensspecifikke chirps for indstikstelefonen, Etymotic ER-3A. Signalerne blev repeterede med alternerende polaritet ved brug af repetitionsfrekvenser på 20 Hz og 90 Hz. Der er indsamlet data fra 28 forsøgspersoner, omtrent lige mange kvinder og mænd i alderen 18-25 år. Heraf indgår der data fra tre forsøgspersoner med svage hørenedsæt-telser (maks. 30 dB HL). Høretærsklerne blev målt ved brug af opstigningsmetoden som beskrevet i ISO 8253-1 og i henhold til anbefalede forsøgsbetingelser ved bestemmelse af reference-høretærskelniveauer til standardisering, ISO 389-9. Til afvikling af lytteforsøgene blev der modificeret et program i Matlab baseret på et tidligere eksamensprojekt af Søren Vase Legarth. Signalerne blev afspillet på et Tucker Davis Technologies (TDT) System II. Resultaterne stemmer godt overens med en tilsvarende undersøgelse fra PTB i Tysk-land. Projektet er udført med henblik på senere standardisering af de målte reference-høretærskelniveauer.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 136
Admin Creation date: 2009-06-09    Update date: 2009-11-04    Source: dtu    ID: 244385    Original MXD