Beta 1


Title Modellering af og måling på seks forskellige slags Switch-Mode Audio Power Amplifiers
Author Pedersen, Søren
Zickert, Nicholai Rudbeck
Supervisor Andersen, Michael Andreas E. (Electronics, Institut for Elektroteknologi, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Knott, Arnold (Electronics, Institut for Elektroteknologi, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2009
Abstract Switch mode audio forstærkere virker ved at MOSFET’erne i effekttrinnet tænder og slukker på foranledning af et pulsbredde moduleret signal fra en modulator. Derved opnås en høj effektivitet, idet transistorerne enten leder strøm uden at have spænding over sig, eller også har de spænding over sig men leder ingen strøm. Der er altså teoretisk set intet effekttab i forstærkningstrinnet. Switch mode forstærkere kan bygges op med forskellige topologier. Der er de fastfrekvente typer, hvor pulsbredde modulatoren (PWM) fødes med et carriersignal fra en ekstern generator. I de selvoscillerende typer skaber modulatoren sin egen carrier i et feedback-loop med regulering. Der gennemgåes seks forskellige topologier, tre fastfrekvente og tre selvoscillerende. De seks forstærkertopologier modelleres og simuleres i Simulink. Modellering af komparatoren er et vigtigt emne, idet komparatoren er en ulineær komponent. I [Risbo, 2005] beskrives en metode, hvor komparatoren modelleres som en sampling operation efterfulgt af et gain. Denne komparatormodel vil blive benyttet i simuleringerne. Der bliver målt åben- og lukketsløjfe overføringsfunktioner samt støjoverføringsfunktionen på en færdig AIM-forstærker i 3 forskellige opsætninger. De opnåede resultater diskuteres i lyset af simuleringsresultaterne fra diskret tids modellen i [Risbo et al., 2008]. Lukketsløjfe målingerne viser god sammenhæng i alle tre opsætninger. Støjoverføringsfunktionen blev målt både i common mode og differens mode, og målingerne viser, at forstærkerne har en god evne til at undertrykke støj. Derudover viser støjmålingerne god sammenhæng med teorierne fra diskret tids modellen.
Imprint Danmarks Tekniske Universitet (DTU) : Kgs. Lyngby, Danmark
Pages 75
Fulltext
Original PDF rapport.pdf (1.35 MB)
Admin Creation date: 2009-06-09    Update date: 2009-11-04    Source: dtu    ID: 244386    Original MXD