Beta 1


Title Udvikling af en skalerbar parallel løser af Laplaceligningen for ikke-lineære vandbølger
Author Madsen, Rune
Supervisor Dammann, Bernd (Scientific Computing, Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Engsig-Karup, Allan Peter (Scientific Computing, Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2009
Abstract Den sekventielle implementering af OceanWave3D[10] er omarbejdet til en parallel version, der kan udnytte flere CPU’er. OceanWave3D implementerer en model, der via en transformation, kan reducere antallet af beregninger ved simulering af vandbølgers bevægelser. Målet med paralleliseringen er at udvikle en skalerbar parallel udgave af Multigrid, der er preconditionering til den iterative GMRES løser[10]. Paralleliseringen udføres med OpenMP[17] og skrives i Fortran. I arbejdet er Multigrid-algoritmen[5] blevet analyseret og områder, der kan paralleliseres, er blevet identificeret. Et af områderne er den iterative løser til før og efter-smoothing af approksimationen, der er identificeret som det mest beregningskrævende område af Multigrid-algoritmen. I den parallelle version er den implementeret via Red-Black Gauss-Seidel. Resultatet af arbejdet er en parallel version af Multigrid-algoritmen. Test af den paralleliserede algoritme viser, at implementeringen op til otte tråde, har en speedup[27] på 1 2P i forhold til den sekventielle implementering, hvor P er antallet af tråde.
Series IMM-M.Sc.-2009-30
Fulltext
Original PDF ep09_30_all.pdf (1.42 MB)
Admin Creation date: 2009-06-10    Update date: 2010-08-25    Source: dtu    ID: 244433    Original MXD