Beta 1


Title Forbedre udseendet af ultralydbilleder ved affoldning med Wienerfilter
Author Kofod, Niels
Supervisor Jensen, Jørgen Arendt (Biomedical Engineering, Department of Electrical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2001
Abstract Denne rapport indeholder betragtninger, der ser p°a muligheden af at benytte affoldning i forbindelse med at forbedre kvaliteten af ultralydbilleder s°aledes at udseendet forbedres. Ultralydbillederne i rapporten er resultatet af en simuleret skanning p°a kunstigt væv opbygget vha. programmet Field II, som benytter Matlab til udførelsen. Transduceren, der anvendes i forbindelse med skanningen til at udsende ultralydpulser og modtage de tilbagespredte signaler, som efter behørig behandling vil fremst°a som ultralydsbilleder, er ligeledes simuleret under Field II. Den er opbygget som et lineært array med tilhørende karateristika. Til brug for affoldningen benyttes et Wienerfilter. Ud fra modelligningen r 􀀀p e u, der er relateret til de fysiske forhold vedr. ultralydskanningen, er det Wienerfilterets opgave ved affoldning at isolere vævet e. Indledningsvis erWienerfilteret anvendt p°a en- og todimensionale billeder, der ikke er fremkommet vha. Field II. Meningen er at teste Wienerfilterets evne til at optimere støjfyldte signaler.
Pages 258
Admin Creation date: 2009-06-25    Update date: 2009-06-25    Source: dtu    ID: 245550    Original MXD