Beta 1


Title Spektral estimation i medicinsk ultralyd
Author Møllenbach, Sara K.
Supervisor Jensen, Jørgen Arendt (Biomedical Engineering, Department of Electrical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2008
Abstract Et ultralyds dupleks billede kan vise hastighedsfordelingen i et blodkar sammen med et orienterende brightness billede (B-mode billede). Data, der benyttes til B-mode billede og hastighedsestimation, opsamles skiftevis med samme transducer. De manglende data til hastighedsestimation gør, at den maksimale målbare hastighed halveres. I stedet for at opsamle data skiftevis, kan data opsamles i klynger. Denne form for dataopsamling medfører, at en audiorepræsentation af blodets hastighed forringes. Da B-mode billedet er nødvendigt for orientering, kan der benyttes en anden måde til at sample de ønskede signaler. Ved periodisk ikke uniform sampling af signalet kan de manglende data til hastighedsestimation rekonstrueres. Samtidig vil B-mode billedet ikke blive kompromiteret. Rekonstruktionen af manglende data til hastighedsestimation sker ved at opsamle data i periodiske sekvenser, hvor hver sekvens angiver de periodisk manglende og tilgængelige datapunkter for hastighedsestimation. Rekonstruktionen sker vha. en filterbankmodel. Der findes en filterbank pr. manglende datapunkt i sekvensen og et underfilter for hver tilgængelig sampel i sekvensen. Denne rapport beskriver en undersøgelse af en rekonstruktions metode på et simuleret signal samt 3 udleverede målte signaler. Undersøgelsen viser at metoden til rekonstruktion af manglende data virker. Metoden er dog meget afhængig af størrelsen af sekvensen samt dens permutation. Det vises, at rekonstruktionen af signalet fra en vene kan ske tilfredsstillende med kun 30% tilgængelig data, der giver et signalstøjforhold på 30 dB. Dette åbner mulighed for at lave 3 scanninger med samme transducer: 1 B-mode billede og 2 hastighedsestimationer. Dette vil være nyttigt til diagnostik af karsygdomme.
Pages 115
Admin Creation date: 2009-06-25    Update date: 2009-06-25    Source: dtu    ID: 245564    Original MXD