Beta 1


Title Landingssystem til 4 rotor Automhelikopter
Author Hansen, Søren Stentoft
Supervisor Andersen, Nils Axel (Automation and Control, Department of Electrical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Ravn, Ole (Automation and Control, Department of Electrical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2009
Abstract En 4 rotors helikopter har 4 inputs, som brugeren skal kontrollere: Thrust, Nick, Roll og Yaw. Når en landing skal fortages, skal brugeren tage højde for at når helikopteren kommer tættere på jorden, skabes der mere løft, som brugeren skal kompensere for. For derfor at lette brugerens arbejde, har helikopteren fået monteret sensorer, der muliggør autonom landing og autonom letning. Brugeren skal kun styre Nick, Roll og Yaw. Systemet vil selv styre mængden af thrust, der er nødvendig for at lette, svæve eller lande. Systemet virker ved, at sensorer måler den relative højde over landingsstedet, ved hjælp af en PID regulator reguleres thrusten, som helikopteren skal bruge for at holde sig flyvende i en bestemt højde. Ved ønske fra brugerens side, kan systemet fortage en kontrolleret landing eller letning.
Imprint Danmarks Tekniske Universitet (DTU) : Kgs. Lyngby, Danmark
Pages 92
Fulltext
Original PDF Soeren_Stentoft_Hansen.pdf (1.79 MB)
Admin Creation date: 2009-06-29    Update date: 2009-11-04    Source: dtu    ID: 245805    Original MXD