Beta 1


Title Redesign of Bycycle Helmet
Author Sund, Anders
Parslov, Jakob
Supervisor Lenau, Torben Anker (Innovation and Sustainability, Department of Management Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2009
Abstract Denne rapport er dokumentation for bachelorprojekt om redesign af cykelhjelmen. Bachelorprojektet har fundet sted i foråret 2009 under DTU Management. Formålet med bachelorprojektet er at definere og sandsynliggøre et princip, materialevalg og en metode til at kunne nedbringe tykkelsen af cykelhjelmen. Dette skal præsenteres som et koncept, der ved introduktion i en social kontekst i Danmark vil kunne øge brugere og ikke‐brugeres tilbøjelighed til at anskaffe og anvende denne type cykelhjelm. Projektet blev indledt med en researchfase, hvor viden om cykelhjelmen, forhold omkring brugen af denne samt relevante aktører blev indsamlet, ved brug af forskellige undersøgelsesmetoder ‐ blandt andet spørgeskemaer, interview, deskresearch, observationer, og workshops. Herved blev det klart, at det ikke blot handlede om at nedbringe tykkelsen af cykelhjelmen, men ligeledes at minimere afstanden mellem hovedbunden og indersiden af cykelhjelmen. Otte koncepter blev udviklet. Heraf blev tre koncepter udvalgt ved brug af kriterievægtning og yderligere tilpasset i samarbejde med brugere og ikke‐brugere, som en del af en participatory design‐tilgang. Slutteligt blev et endeligt koncept udvalgt. Dette koncept adskilte sig ved at gøre brug af keglelignende strukturer til stødabsorbering i cykelhjelmen. Herefter blev en sandsynliggørelse af stødabsorberingsprincippet i det endelig koncept foretaget gennem mekaniske undersøgelser, herunder computersimuleringer og forsøg med prototyper. På baggrund af disse fandt vi, at det gennem kollapsende strukturer var muligt at afsætte den krævede mængde energi. Ved undersøgelse af deformationsstrækningen og overvejelser vedrørende konfiguration af strukturerne blev en keglelignende trekantsstruktur udvalgt. Det vil kræve yderligere undersøgelser af dette stødabsorberingsprincip, hvis konceptet skulle godkendes under standarden EN 1078 og blive en løsning. Slutteligt blev delløsninger på udvalgte problematikker samlet til et endeligt koncept; FLIPSUN ONE. Gennem FLIPSUN ONE præsenteres således et princip og en metode til nedbringelse af afstanden fra hovedbunden til ydersiden af cykelhjelmen – herunder nedbringelse af tykkelsen af cykelhjelmen. Yderligere tilbyder anvendelsen af strukturer til stødabsorbering muligheden for større designfrihed uden at skulle nedprioritere eksempelvis sikkerhed og ventilation frem for nedbringelse af tykkelse. FLIPSUN ONE er et oplæg til videre arbejde, hvor stødabsorberingsprincippet, produktionsomkostninger samt ibrugtagning yderligere bør gennemtænkes.
Imprint Lyngby Denmark
Pages 50+bilag
Keywords cykelhjelm
Admin Creation date: 2009-10-11    Update date: 2009-11-21    Source: dtu    ID: 250988    Original MXD