Beta 1


Title CO2 som kølemiddel
Author Herse, Martin
Supervisor Elmegaard, Brian (Termiske Energisystemer, Institut for Mekanisk Teknologi, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Brix, Wiebke (Termiske Energisystemer, Institut for Mekanisk Teknologi, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Rasmussen, Bjarne Dindler (Grundfos)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2008
Abstract Formålet med dette bachelorprojekt er at deltage i videreudviklingen af en CO2 pumpe fra Grundfos, til kølesystemer. Pumpen er stadig på test stadiet, men allerede på nuværende tidspunkt har den vist resultater der mere end halvere energiforbruget i forhold til konkurrenternes pumper. Dette fremgår af tabel 1.1: Det ses tydeligt at der er en besparelse ved brug af den nye pumpe. Ved at fastholde omdrejningstallet(RPM) på Grundfos pumpen ligesom den er ved den nuværende pumpe, er der en besparelse på ca. 69%. Ved at lade RPM variere men stadig fastholde den totale trykdifferens over pumpen, opnås der en endnu større besparelse på helt op imod ca. 84%. I projektet vil der blive opstillet en simuleringsmodel i EES1 ved at identificere de del-processer som har størst betydning for pumpens performance. Hovedvægten lægges på en validering af del-processen for flow gennem motor og lejer, samt at gennemskueliggøre hvor stort tabet er og hvor stor en betydning dette har, set i forhold til hele pumpen. Der benyttes experimentelle data til opbygning af en empirisk model, disse er fremkommet ved forskellige testopstillinger på Grundfos. Det vil endvidere blive undersøgt hvilke faktorer der spiller ind for sammenhængen mellem kavitation og CO2. Udfra testkørsler med pumpen tyder det ikke på at pumpen påvirkes af kavitation i samme grad som med vand, det ønskes derfor undersøgt hvad baggrunden for dette skyldes.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Fulltext
Original PDF Bachelor.pdf (38.03 MB)
Admin Creation date: 2009-11-04    Update date: 2010-10-28    Source: dtu    ID: 251994    Original MXD