Beta 1


Title At miste et øje - Konsekvenser for ansigtssymmetrien
Supervisor Paulsen, Rasmus Reinhold (Image Analysis and Computer Graphics, Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2009
Abstract Der har i Danmark været en tendens til, at patienter, der har fået fjernet et øje og har fået protese i stedet, blev afsluttet fra øjenafdelingen. Fjernelsen af øjet var finaleoperationen efter hyppige eller fejllykkedes operationer eller behandling. Mange patienter får over tid en del sene kosmetiske og funktionelle komplikationer til det fjernede øje, kaldet sulcus superior syndromet. For at vælge den bedste behandling mod de sene komplikationer er det vigtigt at have et objektivt mål for asymmetrien øjnene imellem. Formålet for denne rapport er derfor at komme med et forslag til et tal, der beskriver alle asymmetriske features i det menneskelige ansigts øjeomgivelser. Metoden hertil vil være udregning af syv afstande i det menneskelige ansigt og benyttelse af disse til beregning af mahalanobis-afstand sammenlignet med normalbefolkningen. Mahalanobis-afstand blev udregnet både manuelt og via Matlab®’s indbyggede mahalanobis-afstandsmåler, mahal. Grundet stor korrelation i normaldata udsendte mahal en advarsel om en næsten singulær kovariansmatrix. Alligevel kom mahal frem med de bedste resultater i forhold til den manuelle måling. Det er dog ikke blevet testet, hvorvidt dette var et rent tilfælde, eller om det virkeligt var denne rækkefølge, der var den rigtige. Det anskues, at grunden til, at den manuelle udregning ikke kom med specielt gode resultater, var den ekstra bias, der skulle tilføjes for at undgå singularitet i kovariansmatricen.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Series IMM-B.Sc.-2009-31
Fulltext
Original PDF bac09_31_net.pdf (2.76 MB)
Admin Creation date: 2009-12-02    Update date: 2010-08-25    Source: dtu    ID: 253332    Original MXD