Beta 1


Title Konceptfornyelse af Workspace indenfor PUR-produktion
Author Bahnsen, Karina Lumanto
Supervisor Yoshinaka, Yutaka (Innovation og Bæredygtighed, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2009
Abstract Denne rapport er dokumentation for Bachelorprojektet Konceptfornyelse af Workspace indenfor PUR-produktion. Rapporten beskriver detaljeret de-signprocessen, fra Researchfase til beskrivelsen af et endeligt løsningsfor-slag. Målet med projektet var at skabe et løsningsforslag, der støtter virksomhe-dens visioner, nuværende processer og arbejdsmiljømæssige ambitioner. Løsningsforslaget genereredes på baggrund af en grundig research og analy-se af virksomheden og produktionen, ved hjælp af aktiv interaktion med virksomheden og dens medarbejdere. Denne fase har synliggjort problem-stillinger og mulige indsatsområder vedrørende:  Fysisk arbejdsmiljø  Layout  Kommunikation Resultatet af analysefasen skabte et naturligt grundlag for den videre de-signproces: Konceptualisering og Detaljering, hvor fysisk arbejdsmiljø blev valgt som videre fokusområde på baggrund af ønsker, interesse og relevans. På baggrund af den kreative idéudviklingsfase blev 5 koncepter opstillet i samspil med medarbejdere fra produktionen. Vurdering og udvælgelse ud-møntede sig i et endeligt løsningsforslag, Mutter, der er et forslag til, hvor-dan problematikken kan løses: Mutter: For at aflaste medarbejderne, fremstilles en stålbund i alu-minium, hvilket reducerer løft med 10 kg. Metalbunden in-tegreres i støbeformen, og eliminerer derved en tidskræven-de delproces. En opstilling af arbejdsborde, samler alle delprocesser i et samlet layout.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 61
Fulltext
Original PDF Bachelorprojekt_s061996.pdf (7.05 MB)
Admin Creation date: 2010-01-15    Update date: 2010-01-15    Source: dtu    ID: 256466    Original MXD