Beta 1


Title Marsvinets (Phocoena phocoena) rolle som prædator i danske farvande
Author Andreasen, Heidi (Sektion for Populationsøkologi og -genetik, Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2010
Note Vejleder: Henrik Gislason
Imprint Københavns Universitet. Biologisk Institut og DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer : København, Denmark
Pages 96
Admin Creation date: 2010-01-29    Update date: 2010-01-29    Source: dtu    ID: 257417    Original MXD