Beta 1


Title Udvikling af et Kalibreringsdelsystem til Sapphire Processing and Scheduling Facility
Author Torrild, Bjarke
Brock-Nannestad, Laust
Supervisor Karlsson, Sven (Embedded Systems Engineering, Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Diplom thesis
Year 2010
Abstract Denne rapport omhandler udviklingen af et produkt, der indeholder en applikation, der indgår som et delsystem i Satellite Processing and Scheduling Facility, SPSF. SPSF er en del af et strre projekt under det Kanadiske forsvar, kaldet Sapphire, der indgår i Space Surveillance Network, som en del af et sensornetværk beregnet til at monitorere Resident Space Objects i kredsløb om Jorden. Udover applikationen indeholder produktet også test og dokumentation af applikationen. Applikationen skal have ansvar for at monitorere og producere kalibreringsdata til SPSF, nærmere bestemt kalibrering af et CCD-kamera monteret på satelliten. Udviklingen af applikationen har været eksamensprojekt for Bjarke Torrild og Laust Brock-Nannestad, studerende ved IMM som Diplomingenir IT. Rapporten dokumenterer proces og produkt, i det omfang det har været muligt, samt re ektion og konklusion på både produktet og forløbet. Indeholdt i dette er valg af udviklingsmetode, risikoadministrations-proces, samt analyse og design af applikationen. Rapporten indeholder ikke implementeringsspecikke detaljer, da disse er fortrolige. Produktet er et resultat af et samarbejde med Terma A/S. Sidst i rapporten ses bilag der indeholder udviklingsartefakter, samarbejdsaftaler, identicerede risici, systemtest, samt en ord- og akronymliste.
Note Thesis not publicly available
Imprint Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU : DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Series IMM-B.Eng.-2009-37
Admin Creation date: 2010-02-02    Update date: 2012-12-19    Source: dtu    ID: 257588    Original MXD