Beta 1


Title Brugervenlighedsevaluering med Eyetracking udstyr
Author Sener, Ummu Gulsum
Castillo, Kristine Joy Garcia
Supervisor Proschowsky, Morten Smidt (Cognitive Systems, Department of Informatics and Mathematical Modeling, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Diplom thesis
Year 2010
Abstract Denne eksamensopgave diskuterer hvordan Eyetracking kan blive brugt som et supplement til brugervenlighedsevalueringer og har til hensigt, at gøre rede for fordelene og ulemperne ved metoden. Til dette formål er udført en brugervenlighedstest med eyetracking af hjemmesiden www.ramboll.dk som er Rambøll Danmarks firmahjemmeside. Hjemmesiden blev lanceret i maj 2008 og brugervenlighedstesten blev gennemført i november 2009. Formålet med testen er at finde og beskrive problemer i interaktionen mellem brugerne og hjemmesiden, samt at foreslå forbedringsforslag, der løser de påpegede problemer. Testen er foretaget ved at bede otte personer om at løse typiske opgaver på hjemmesiden under optagelse af deres øjenbevægelser vha. eyetracking, samt at lade dem udtrykke deres oplevelser med siden med en retrospektiv tænke-højt metode. Denne rapport beskriver de positive forhold og de problemer som testen har afsløret. Testresultaterne analyseres dels vha. data fra eyetracking, dels fra kvalitative data fra den retrospektive tænke-højt metode. Rapporten påviser anvendeligheden af eyetracking metoden i forbindelse med brugervenlighedstesten af Rambøll Danmarks hjemmeside, men påpeger også de medfølgende svagheder ved metoden. Testresultaterne demonstrerer hvordan eyetracking data kan bruges og fortolkes, og giver et billede af hvordan brugerne ser hjemmesiden.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Series IMM-B.Eng.-2010-02
Fulltext
Original PDF dip10_02.pdf (4.88 MB)
Admin Creation date: 2010-02-16    Update date: 2010-10-28    Source: dtu    ID: 258300    Original MXD